Stängda dagar på wärdshuset

Stängda dagar på Wärdshuset

Lördag och söndagar om inget annat anges under fliken nyheter och event.
16 Maj
Röda dagar
Midsommarafton

Malmköpings wärdshus foto.