Stängda dagar på wärdshuset

Stängda dagar på Wärdshuset

söndagar om inget annat anges under fliken nyheter och event.

6 november (julmässa i stockholm)
stängt söndagar
Röda dagar

God Jul och Gott Nytt År

Juluppehåll 22 dec – 22 januari 2019